Puno me ne

Studio Prime Advisory është gjithmonë i gatshëm në vlerësimin e mundësive mbi përfshirjen në organikën e vetë:

1. të të rinjve të sapo diplomuar, serioz dhe të motivuar, që duan të ndërmarrin rrugën e formimit për të ushtruar profesionin e Ekspertit Kontabël, e revizorit ligjor, avokatit ose të konsulentit të punës;

2. profesionistëve, që janë të gatshëm të punojnë në grup, dhe që përgjatë eksperiencës së tyre në punë kanë arritur një nivel të lartë kompetence dhe formimi.

Kush ka dëshirë të dërgojë curriculumin dhe të organizoj një intervistë mund të dërgoj një e-mail në adresën  studio@primeadvisory.eu