Shqiperia dhe Italia bejne pjese jo vetem ne Europen e integruar por edhe ne nje treg global “te hapur”. Te mos perfitosh nga ky rast do te thote te mos marresh pjese ne rritjen ekonomike te tregjeve emergjente nga ku mund te perfitosh shume avantazh kompetitive. Studio Prime Advisory mund t’Ju sherbeje si pike riferimi ne qeverisjen e dinamikave te firmes Tuaj duke Ju asistuar ne:

  • Analizimin e rentabiliteti te ndermarjes ekonomike me ane te business planing e tax planinng;
  • Analizimin e kontekstiti ekonomiko-juridik te vendit ku mendoni te investoni;
  • Ne realizimin e skemes juridik-formale ne vendin mikprites;
  • Kontraktualistiken nderkombetare;
  • Realizimin e sistemeve report nder – grupe;
  • Ne realizimin dhe implementimin e politikave te thesarit te grupit.