Konsulenca e kompanise perfaqeson per studion Prime Advisory një nga fushat më të rëndësishme të aktivitetit. Fillojme gjithmone nga percaktimi i nevojave te klienteve tane, ne menyre qe te ndertojme ofertat e sherbimeve tona,te rastit ose te vazhdueshme, ne modelin tuaj te biznesit, duke kerkuar gjithmone te permiresojme performancen konform karakteristikave te tij.

Per ta arritur vendosim ne dispozicionin e klienteve te gjithe eksperiencen dhe aftesite tona te vecanta.

Profesionistet e Studios mbeshtesin top management-in ne proceset e vleresimit dhe marrjes se vendimit nepermjet hartimit te nje plani biznesi me nje analize skenari dhe ndjeshmerie, me verifikime koherente te politikave te investimit, nevojave financiare dhe menyrave te mbulimit, racionalizimin e strukturës financiare dhe identifikimi i strukturave optimale,me vleresimet e kompanise ne rast se jane te lidhura me operacione specifike te M&A ose kapitalin,ne percaktimin e objektivave strategjike te kompanise, e ne identifikimin e operacioneve te jashtezakonshme financiare të nevojshme për t’u arritur, ne studimin e riorganizimit te grupeve te kompanive nepermjet depozitimeve dhe ristrukturimeve,me keshillimin e operacioneve turnaround.